Технагляд у будівництві

технадзор

Технагляд у будівництві (раніше – технагляд чи будівельний нагляд, нагляд за будівництвом) – великий комплекс перевірочних заходів щодо контролю за виконаними будівельними роботами, з метою забезпечення дотримання встановлених проектних витрат, термінів, обсягів та якості виконуваних робіт; а також якість будівельних матеріалів. Послуги з нагляду за будівництвом повинні надаватися протягом усього періоду будівництва: від початку до здачі об’єкта в експлуатацію.

Необхідність його реалізації пояснюється гарантіями безпеки будинку, що зводиться або об’єкта.

 

Технагляд. Організація будівельних робіт

 

У рамках незалежного будівельного нагляду (технічного нагляду) наші спеціалісти виконують такі роботи:

 • Перевірка наявності документів, що засвідчують якість комплектуючих, виробів, матеріалів, що використовуються при будівництві (паспорти, сертифікати випробувань та ін.).
 • Вивчення результатів лабораторних випробувань (статичні випробування на розтягування/стиск, випробування на удар, випробування на вигин, ультразвукові/радіографічні випробування, проникаюча дефектоскопія тощо).
 • Контроль виконання вимог нормативних документів у галузі зварювання та контроль якості зварних з’єднань; авторський нагляд за розрахунковим обсягом зварних з’єднань; контроль своєчасного усунення дефектів зварних з’єднань.
 • Проведення робіт з приймального контролю, вибіркового та оперативного контролю, проміжного контролю та приймального контролю.
 • Контроль за дотриманням підрядником вимог замовника, проектної, нормативно-технічної документації, технологічних рекомендацій та ін.
 • Контроль виконання робіт організаціями, що займаються будівельно-монтажними роботами, ремонтом або реконструкцією технічних пристроїв, обладнання та споруд, що застосовуються на небезпечних виробничих об’єктах (ОПВ).
 • Виконання у готовому вигляді за участю представників Генпідрядника, проміжне приймання відповідальних технічних пристроїв, конструкцій та споруд під час будівництва небезпечних виробничих об’єктів.
 • Регулярне надання інформації про виявлені недоліки та рекомендації щодо їх усунення.

Грамотно організовані послуги технагляду (будівельного контролю) будівництва дозволяють задокументувати належний рівень безпеки того чи іншого об’єкта. Це важливо насамперед з погляду подальшої експлуатації об’єкта. Наша компанія надає широкий перелік послуг, що дозволяє максимально оптимізувати виробничі процеси. У процесі перевірки здійснюється більш ефективне управління проектно-кошторисної документації та раціональний вибір технічних рішень особами, які дійсно зацікавлені в отриманні якісного результату.

 

Технічний нагляд

 

Сьогодні забезпечення якості послуг та безпеки продукції (зокрема інспекційний контроль сертифікованої продукції) є актуальним завданням промислових підприємств. Технічне керування можна розділити на пряме та непряме, яке може використовуватися окремо або в комбінації, залежно від мети та процесу отримання доказів ступеня відповідності. Непрямі методи включають інспекцію систем управління (сертифікація систем управління), пряму інспекцію виробничих об’єктів (випробування і самі інспекції). Таким чином, наглядовий контроль – це прямий метод оцінки відповідності, який підтверджує стан товару чи послуги зараз і зараз.

 

Незалежні перевірки контролю якості та термінів виготовлення (обладнання та матеріалів) на заводі дозволяють замовнику отримувати звіти про перевірки (за встановленою та погодженою із замовником формою з точними показниками перевірених параметрів та планом перевірки), в яких зазначається таке:

 

 • Інформація про обладнання, що інспектується;
 • Інформація про процес перевірки;
 • Виявлені недоліки в устаткуванні;
 • Виявлені порушення договору постачання обладнання;
 • Контроль за виконанням робочого графіка;
 • Інші порушення чи невідповідності, які можуть негативно вплинути на реалізацію інвестиційних проектів замовників;
 • Оцінка виявлених порушень, їх вплив на хід виготовлення обладнання та рекомендації щодо усунення порушень.